Temetkezési helyek

Az Egyházközség - templomépítő elődei hagyományát folytatva - a plébániaépítés költségeinek fedezésére temetkezési helyeket alakított ki a kápolna és részben a plébánia alatt. A több teremből álló kripta koporsós és urnás temetésre is lehetőség ad. A visszafogottan diszkrét kialakítás méltó környezetet biztosít az itt nyugalomra helyezettek számára.

Sírhelyek mind koporsós, mind urnás temetésre leköthetők. A temetkezési helyek megváltására a következő hozzájárulás fizetendő:
urnás hely: 80.000Ft/urna,
koporsós hely: 250.000Ft/koporsó.

A temetkezési helyek megváltásából befolyó összeget az Egyházközség teljes egészében a templom és plébánia fejlesztésére fordítja.

További felvilágosítás kérhető Laza Zoltántól személyesen vagy telefonon (06/30/307-1936).