A templom rövid története

Az önálló egyházközség megalakulásának idején, a hívek számának növekedése miatt, Klotildligeten szükségessé vált egy templom építése, aminek elindítása érdekében 1936-ban templomépítő bizottság alakult. A templomépítés céljára Klotlidliget kisközség képviselőtestülete 1936. augusztus 25-én tartott rendkívüli ülésén egy 500 négyszögöles telket engedett át a klotildligeti egyházközségnek. (Ez a telek a mai Szent László király utca és Széchenyi István utca sarkán volt.) A Klotildliget község által ajándékozott telek azonban a terepviszonyok miatt templomépítésre nem volt megfelelő. Mivel a telek lejtős területen feküdt, a templom alapfalait meg kellett volna emelni, ami túlságosan megnövelte volna az építés költségeit. Viszont a telket nem adta vissza az egyházközség a községnek, mert a későbbiekben kultúrház vagy plébánia építésére akarták felhasználni. Ezt a telket végül 1959-ben az egyházközség elcserélte a templom melletti telekre azzal a szándékkal, hogy a plébániát a templom mellé építhessék. Az egyházközség eredeti telkét Piliscsaba község tanácsa vette igénybe, és ezért cserébe a mezőgazdasági szakiskola ingatlanából kapott 719 négyszögöl területet.
Tovább>>

Az egyházközség rövid története

Az önálló klotildligeti egyházközség 1937-ben alakult meg. Ezt megelőzően Klotildliget 1925-től, Piliscsaba községből történt kiválásától kezdődően Piliscsaba plébánia leányegyháza (filiája) volt. 1946-ban Klotildliget önálló lelkészség lett, első lelkészei lazarista atyák voltak. 1946-tól Ferenczy Pál atya, majd 1948-tól Hír Antal atya. 1950-ben a lelkészség vezetését dr. Janisch Mihály lazarista tartományfőnök vette át. 1951-ben Zsolnay Bélát nevezte ki a püspök atya lelkésznek.
Tovább >>

Temetkezési helyek

Az Egyházközség - templomépítő elődei hagyományát folytatva - a plébániaépítés költségeinek fedezésére temetkezési helyeket alakított ki a kápolna és részben a plébánia alatt. A több teremből álló kripta koporsós és urnás temetésre is lehetőség ad. A visszafogottan diszkrét kialakítás méltó környezetet biztosít az itt nyugalomra helyezettek számára.
Sírhelyek mind koporsós, mind urnás temetésre leköthetők.
Tovább >>

Piliscsabai Római Katolikus Egyházközségek