Csabavár Antióchia közösség
A magyar Antióchia rövid története

1994 nyarán a Szent Rókus plébánia 8 fiatalból, egy atyából és egy házaspárból álló csapata részt vett Sydney-ben egy Antióchia-hétvégén. A kint tapasztaltakon föllelkesülve úgy döntöttek, hogy a magyar fiataloknak is meg kell ismerniük ezt a lelkiséget. Az első magyar Antióchia-hétvégére 1995 februárjában került sor, a Szent Rókus plébánián. Azóta számos plebánián alakult Antióchia-közösség. A budapesti Szent Rókus és Szent Imre plébánián kívül Kecskeméten, Szentendrén, Székesfehérváron, Nagykanizsán és Sopronban, valamint a felvidéki Szencen működik közösség.

A Csabavár közösségről

Még több Antióchia

Csaba királyfi cserkészcsapat

Községünkben a cserkészetnek a kommunista idők előtt nem volt előzménye, 1948 előtt sem Piliscsabán, sem Klotildligeten nem volt cserkészet. Talán még most se lenne, ha Konrád Alfréd, aki egykor a 158. sz. Árpád cserkészcsapat cserkésze volt, 1991-ben el nem kezdi a szervezést. Az iskolai év utolsó napjaiban jöttek össze az érdeklődők, majd a nyár folyamán hétről-hétre találkoztunk Frédi bá' vezetésével az iskola udvarán, vagy az erdő alján. Az első nagy kaland - a térképeken máig rossz helyre jelölt - Klotild-barlang felderítése volt. Ilyen alkalmakon ismerkedtünk meg a cserkészettel.

Tovább >>

Egyházközségi Karitász Csoport

A Karitász Csoport tevékenysége: az egyházközségben élő szegények, rászorulók, bajbajutottak megsegítése. A rászorulók támogatáshoz szükséges feltételeket a Karitász Csoportnak saját erőből kell megoldania, összefogással kell előteremtenie!
A Karitász csoport 2008 őszén alakult. Novemberben, Szent Erzsébet ünnepén jótékonyági vásárt rendezett, melynek bevételéből decemberben a rászoruló családokat, egyedülállókat, időseket segítette. A Karácsony alkalmából meglátogatták és megajándékozták a Béla király úti Szociális Otthon lakóit.
A Karitász Csoport az eredményes munkavégzéshez örömmel fogadja mindenki nagylelkű támogatását.

Egyházközségi Nővérek Társasága

Az Egyházközségi Nővérek Társasága 1935-ben alakult, ekkor tett az első tizenkét nővér eloször fogadalmat. Ok a Szociális Testvérek Társaságából kiválva kezdték meg közös életüket Pécsett. A Társaság alapítását különösen indokolta a már akkor jelentkező paphiány, ami azóta, ismert méretekre nőtt. Ezt a hiányt ismerték föl az Alapító Nővérek, és azzal az elhatározással indították el a Társaságot, hogy a túlterhelt plébánosoknak azokban a lelkipásztori munkájukban segítségükre legyenek, amelyhez nem kell a felszenteltség ténye. Ennek kegyelmi hátterét fogadalmas életük és hivatástudattal végzett munkájuk biztosítja.

Tovább >>

Ferences Világi Rend
Szt. Páter Pio Testvéri Közössége

"A Szentlélek malasztjával elteltek ... egy Cannaio nevű falucskába értek ... s a Szent oly hévvel beszélt, hogy a falu összes fiai és asszonyai, fellelkesedvén szavain, el akarták hagyni tűzhelyüket, hogy őt kövessék, de Szent Ferenc nem engedte, s mondá nekik: Ne hirtelenkedjétek el a dolgot, s maradjatok csak itthon. Majd én előírom, mit kell cselekednetek lelketek javáért. Ekkor határozta el, hogy mindenkinek üdvösségére megalapítja a Harmadik rendet." (Ez ma a Ferences Világi Rend.)

Tovább >>

Misszióstársaság - Lazaristák Magyar Tartománya

Az első magyar missziósházat Piliscsabán hozták létre a lazaristák 1898-ban, amelyet József főherceg adományozott a rendnek. Ebben a házban működött előbb a rend noviciátusa, majd 1927-től teológiai főiskolája. Az 1930-as évektől a rend feloszlatásáig a lazarista atyák vezették a piliscsabai egyházközséget.
Piliscsabán aktív missziós munka folyt. A lazarista atyák belmissziókat tartottak, egyhetes programok keretében a lelki elmélyülést és bűnbánat tartását segítették elő (prédikáltak, gyóntattak, kispapokat tanítottak).
Nagy szerencse, hogy a Csodásérmű Boldogasszonyról elnevezett kápolna mindvégig megmaradhatott eredeti funkciójában.
A rendház visszaszerzése után az épületben a Pázmány Péter Katolikus Egyetemhez tartozó Szent Vince Kollégiumot és szakkollégiumot hoztak létre. A kollégiumhoz, amelyben lazarista atyák szolgálnak a Csodásérmű Boldogasszonyról elnevezett kápolna tartozik. Ök végzik a pásztorális munkát a piliscsaba-klotildligeti Jézus Szentséges Szívéről nevezett plébánián is.

Bővebben a Misszióstársaságról

Piliscsabai Cserkészetet és Lovassportot Támogató Egyesület

A Piliscsabai Lovas Egyesület 1999-ben alakult a piliscsabai lovasélet támogatására. Nonprofit szervezetként nagyon sok gyereknek és fiatalnak nyújtott lehetőséget a lovaglás alapjainak megismeréséhez. Sérültek számára elérhetővé vált a lovasterápia, ami a községünkben működő két intézmény (FÉBÉ Mozgáskorlátozottak Otthona és a SUMMA VITAE Értelmi Fogyatékosok Otthona) lakói igényeit igyekszik kielégíteni. Rajtuk kívül egyre többen jönnek Budapestről és környékéről sérült gyermekükkel.

Tovább >>

Ligeti "CSAK" Házas Közösség

Főként kisgyermekes házaspárok részvételével 2012-ben alakult meg az CSAK Házas Közösség. Szabolcs atya vezetése alatt és vendégszeretetét élvezve havonta egyszer vasárnap találkozunk a piliscsabai plébánián és csütörtökönként házaknál. Tíz házaspár alkotja a közösséget.
Célunk, hogy a mindennapi életünkben jelentkező kérdésekről a Szentírás fényében elgondolkozzunk, egymást egyre jobban megismerjük, egymásnak, ahol lehet, segítsünk, és erősítsük a közösséget, a közösségi szellemiséget. Az együttlét elején imával hangolódunk a beszélgetésre, majd Szabolcs atya a Biblia és keresztény szellemű könyvek segítségével rövid bevezetőt tart. Ezután kérdések mentén beszéljük meg a hallottakat. A találkozók közötti időben kötetlen összejöveteleket is tartunk, ilyenkor az egyik házaspár készül témával. Az egyházközség életébe elsősorban az imaélet terén kapcsolódunk be, havi egy alkalommal (taizéi imaóra - ima a közösségért). Rendszeresen részt veszünk az egyházközség közösségi alkalmain is (plébánia felújítások, piknikek, Nyitott Plébánia), és más közösségekkel is tartjuk a kapcsolatot.

Piliscsabai Római Katolikus Egyházközségek