CSABAVÁR Antióchia közösség

Átadva a szót egy újabb közösségnek, bevezetésképpen csak annyit mondanék őszintén, hogy egészen addig, amíg nem jelent meg Klotildligeten az Antióchia Közösség, én erről a közösségről semmit nem tudtam. Olyannyira nem tudtam, hogy még azt is feltételezem, hogy a Hallgatók nagy többsége sem tud semmit erről a közösségről. Úgyhogy most arra kérem Harmat Attilát, hogy nagy vonalakban kezd Te is az országos szervezettel, és kérlek utána térjél ki arra, hogy hogyan szerveződött és működik ez a közösség Klotildligeten.
Megpróbálom, bár el kell, hogy mondjam, hogy másfél évvel ezelőtt még én is hasonló tudattalanul álltam a közösség neve és egyáltalán léte előtt. Elöljáróban talán annyit, hogy a név maga, Antiochia egy kis ázsiai város, ahol először hívták keresztényeknek Jézus követőit. Tulajdonképpen az 1970-es években, Amerikában indult el ez a közösség, ahol jezsuita atyák dolgozták ki a közösség formai alapjait. Onnan került Ausztráliába, és Ausztráliából tíz éve Magyarországra ez a közösségi forma. A közösség útja Ausztráliából Magyarországra tulajdonképpen egyetlen egy lányhoz kötődik, aki Ausztráliából átjött Ausztriába és az ő révén került ez a mozgalom Magyarországra úgy, hogy egy könyvet felejtett az asztalon, amit megtalált egy pap, elolvasott és annyira megtetszett neki ez a mozgalom, hogy összeszedett tíz fiatalt és ők kimentek Ausztráliába, megismerték ezt a mozgalmat és onnan tíz évvel ezelőtt Magyarországra hozták.

Érdeklődésképpen kérdezem, hogy ez a közösség, ahogy elindult rögtön mindjárt kimondottan a katolikus egyházhoz kötődött, vagy pedig valamelyik másik egyházhoz?
Abszolút a katolikus egyházhoz kötődik, hiszen jezsuiták találták ki. Tulajdonképpen a kollégisták találták ki a '70-es évektől, mert felfedezték, hogy mennyire el van hagyatva ez a 18-25 éves korosztály a lelki nevelés terén, és ők dolgoztak ki egy olyan közösségi formát, mely fiatalokról szól fiataloknak. Ebben az életkorban talán a fiatalok tudják a legjobban "megfogni" a kortársaikat.

Hogyan került Klotildligetre ez a mozgalom? Annyit tudok most már, hogy a közösség egyik vezetője Dr. Geiselhardt Márton, családommal együtt, tehát a feleségemmel együtt, engem is fölkért arra, hogy legyek egy-egy fiatalnak a felkészítője. Mit is jelent ez? Kérlek, térj majd ki erre a kérdésre is.
Onnan kezdeném talán, egy kis helyesbítéssel, hogy nincsenek formális vezetői a közösségnek, hanem abszolút fiatalok csinálják, fiataloknak, és a vezetők kiléte is tulajdonképpen hétről-hétre változik. Minden egyes vasárnap van összejövetelünk a plébánián, amit mindig más fiatalok vezetnek, általában egy fiú és egy lány, aki előző héten vállalkozik a következő heti alkalom megszervezésére. Úgy néz ki általában egy ilyen találkozó, hogy összejövünk úgy este hat óra fele. Először egy jó hír körrel kezdünk, ahol mindenki elmondja, hogy mi minden történt vele az előző héten, majd egy témáról párokban beszélgetünk, majd egy elmélkedés következik, egy szabadon választott témáról. A témaválasztás lehetősége hatalmas skálán mozog, lehet akár bibliai részlet, de a mindennapi élet akármilyen, a fiatalokat foglalkoztató problémája felmerülhet itt. Utána erről kiscsoportokban beszélgetünk, majd egy közös imával zárjuk a találkozó hitbéli részét, majd agapé és egy világias beszélgetés is zárja a dolgot. Közösségünknek félévente vannak nagyobb rendezvényei, ezeket hétvégéknek nevezzük, ahová általában az új tagokat várjuk. Ezeket tulajdonképpen nagyon intenzív lelki gyakorlatoknak nevezhetjük a mi fogalmaink szerint. Elmélkedés, elmélkedést követ, közte mise van és gyónási lehetőség, mert általában papok is jelen vannak. Ezeknek az elmélkedéseknek a felkészüléséhez szoktunk mi felnőtteket, családokat megkérni, hogy segítsék a fiatalokat élettapasztalataikkal, illetve jó tanácsaikkal.

Hogyan lehetne megfogalmazni azt, hogy mondjuk egy családi közösséghez képest miben más az Antióchia Közösség?
Nem egy családias közösséghez képest hasonlítanám, itt inkább életkorbeli különbségről kell beszélnünk. Az Antióchia Közösség Klotildligeten inkább úgy fogalmaznék, hogy egyfajta hiánypótló közösség. Másféle éve, amikor a gyerekek kinőttek a cserkészetből, vagy amikor kikerülnek a katolikus általános iskola és gimnázium szárnyai alól, és bekerülnek egy egyetemre, ami már általában egy világi egyetem, illetve Klotildligeten olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy működik egy katolikus egyetem, de mégis csak elhagyatottabban állnak a világban, akkor itt közösségre találhatnak, illetve hasonló gondolkodású és lelkületű fiatalokra.

Akkor ez azt jelenti, hogy azt is mondhatjuk, hogy, ami a Székesfehérvári Egyházmegyei Zsinaton, - és kérlek figyeljetek erre a gondolatra mindannyian, hiszen mi, akik többen is, együtt részt vettünk a zsinaton -, és akkor határozat volt az, hogy az egyházmegyében és így a Klotildligeti Egyházközségben is, hogyan és miként legyenek a bérmálkozások. Azért, hogy ez a korosztály, - és ezt most az Antióchia Közösséggel kapcsolatosan mondom -, hogy ez már tulajdonképpen a már megbérmálkozottak utáni fiatalokat fogja inkább össze?
Igen. Tizenhat évesnek szoktuk mondani az alsóbb korhatárt, ezen a koron felül várjuk a fiatalokat, egészen huszonöt-huszonhat éves korig, amikor már általában megházasodnak és akkor már egy családi közösségnek lesznek a tagjai a volt tagok. Egyébként nemcsak megbérmált fiatalokat várunk tagjaink közé. A közösség egyik alapja és igényeiben is megfogalmazható, hogy azt szerettük volna mi, az alapítók elérni, hogy az evangelizáció legyen a célja az egész közösségnek, hogy fiatalok tudjanak fiatalokat megszólítani akár az utcán, akár a vonaton is, és eljutni egy-egy ilyen hétvégére, ahol újra Istenre találhatnak és újra az egyház keretében élhetnek.

Értem. Akkor ezek szerint, ennek az Antióchia Közösségnek, nevezzük úgy, hogy a lelki központja a plébánia?
Igen. Határozott cél, hogy közösségünk plébániákhoz kapcsolódva működjön, segítse a plébánia munkáját, és a plébánia segítse a közösséget.

Akkor ezek szerint, többek között, az Antióchia Közösség várja a legjobban azt, hogy a plébániai félig kész közösségi helységek végre elkészüljenek, hogy utána ott el lehessen foglalni azokra a funkciókra a helyet, amire megálmodtuk.

[Elhangzott a Mária Rádióban, 2006. szeptember 7-én]

Piliscsabai Római Katolikus Egyházközségek