A Szentkorona Kézdiszárazpatakon
2015.03.14

Szent István kápolna Perkőn