A hét hírei
2016.10.16.

Október 19-én 19 órakor Dr. Török Gábor tart előadást a Iosephinumban „A segítő szakma kihívásai: a segítő szindróma és a kiégés együtthatói” címmel.

Pénteken, 21-e lévén, a 18 órás szent¬mise után 24 óráig szentségimádást tartunk papi és szerzetesi hivatásokért az Egyházközségi nővérek kápolnájá¬ban. Ezen Száraz László atya is részt vesz, és gyónási lehetőséget biztosít.

Október 22-én, szombaton tartjuk szokásos péliföldszentkereszti zarándoklatunkat, jelentkezni a sekrestyében lehet.

Október 22-én emlékezünk Boldog IV. Károlyra, ez alkalomból az előesti szentmise előtt 17:30-as kezdéssel az ereklyéje jelenlétében fogunk rá emlékezni, énekelni és imádkozni.

Október 23-án vasárnap országos gyűjtés lesz a missziók javára.

Október 29-én, szombaton a ligeti plébániától Kesztölcre kirándulunk. 9 órakor indulunk a ligeti templomtól, enni és innivalót hozzunk magunkkal. Vissza lehet gyalog és tömegközleke¬déssel is jönni.

Pilisjászfalun a gyóntatás – gyóntató¬szék híján – a személyes időpont egyeztetés alapján történik.

Októberben a hétköznapi szentmisék előtt fél órával rózsafüzért imádkozunk.

Vasárnaponként a ligeti plébánián 10 órától 11 óráig teaházat tartunk, ahová mindenkit szeretettel várunk.

Próza- és esszéíró pályázat

A Irgalmasság Szentévéhez kapcsolódva a székesfehérvári Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház próza- és esszéíró pályázatot ír ki „Mindenki hőssé válhat – Az irgalmasság tanúi lettünk” címmel.

A pályázatot három kategóriában hirdetjük meg:
– felső tagozatos kategória (7-8. osztály)
– ifjúsági kategória (9-12. osztály)
– felnőtt kategória (18 évtől)

A pályázatok terjedelme nem haladhatja meg az 5 gépelt oldalt. (Times New Roman betűtípus, 12 pontos betűnagyság, 1,5 sortáv)

Minden pályázó csak egy, még meg nem jelent írással indulhat.
A pályázatokat a prozairopalyazat@gmail.com címre kérjük beküldeni, tehát elsősorban elektronikus beküldésre van mód!

A pályázatok beérkezési határideje: 2016. november 15.

Az alkotásokat természetesen korosztályonként értékeljük és jutalmazzuk.
A pályaműveket neves szakemberekből álló zsűri bírálja el.

Az eredményhirdetésre és a díjak átadására 2016. december 16-án kerül sor.

Temetkezési helyek
Prohászka imaszövetség
Mária Rádió
Piliscsabai Római Katolikus Egyházközségek - Elérhetőségek - adatok